Belépés

 
 
 
 

Facebook

 
 

15. Jubileumi Országos Lada Találkozó - 4th International Lada Meeting

Írta: Pataki Viktor | 2016-07-20 22:52:18

Kedves Ladafanok, márkatársak, lányok és fiúk!

Immár 15 éve minden év augusztus utolsó hétvégéjén összegyűlnek az ország Ladásai, hogy megmutassák egymásnak az orosz csodákat, és önfeledten bulizzanak Együtt 3 napig. Itt az idő, hogy megünnepeljük az Együtt töltött 15 évet, és még nagyobbat partyzzunk, mint eddig! Ezért örömmel mutatjuk be Nektek a 15. Jubileumi Országos Lada Találkozót!

A legfontosabb, a helyszín: Soltvadkert, Vadkerti tó, kemping

Az időpont: 2016. Augusztus 26. Péntek - 28. Vasárnap

Árak és egyébb infok a "Bővebben" gombra kattintva érhető el! Részletes programterv hamarosan!


Idén 4 koncerttel, és Sub Bass Monster esti műsorvezetésével várunk titeket! 

Árak: 

1 napos 2500/fő (adott napra, 08:00 órától 24:00 óráig)
3 napos 5000/fő 
4 nap 6000Ft/fő (a csütörtökön érkezőknek)

KLUBTAGOKNAK:

1napos 2000/fő

3napos 3000/fő

4napos 4000/fő

Gyerekeknek 12 év alatt ingyenes!
 
Minden belépő tartalmazza egy fő belépését a kempingbe, egy autó parkolását, 1 sátorhelyet és a 
strandbelépőt is! A 3 napos belépő pedig 2 éjszaka szállást biztosít a kemping területén.

 

15. JUBILEUMI ORSZÁGOS LADA TALÁLKOZÓ HÁZIREND 2016 & ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen házirend az Lada Club Hungary Egyesület (székhely: 1192 Budapest, Villanytelep u. 12.) (továbbiakban: Szervező) által szervezett 15. Jubileumi Országos Lada Találkozó elnevezésű (továbbiakban: Rendezvény) területére történő belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény időpontja 2016. 08. 26. 8:00-tól 2016.08.28. 17:00-ig

A Rendezvény helyszíne: Vadkerti tó Kemping, 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.

 

JEGYINFORMÁCIÓK

 

Árak: 

1 napos 2500/fő (adott napra, 08:00 órától 24:00 óráig)

3 napos 5000/fő

4 nap 6000Ft/fő (a csütörtökön érkezőknek)

 

KLUBTAGOKNAK: (2016-os évre érvényes Klubtagsági Igazolvánnyal rendelkezők részére)

1napos 2000/fő

3napos 3000/fő

4napos 4000/fő

 

Minden belépő tartalmazza egy fő belépését a kempingbe, egy autó parkolását, 1 sátorhelyet és a strandbelépőt is! A 3 napos belépő pedig 2 éjszaka szállást biztosít a kemping területén.

 

JEGYÉRTÉKESÍTÉS HELYE:

A rendezvény helyszínén: Vadkerti tó Kemping, 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvásárolt jegyek harmadik fél számára át nem ruházhatók és készpénzre vissza nem válthatók.

12 éves kor alatt ingyenes a belépés.

 

 

 

 

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

 

Rendezvényre az alábbi feltételek mellett kizárólag megváltott jegy birtokában lehet belépni. A szervező kiköti, hogy a Rendezvényre megváltott jegy át nem ruházható, és vissza nem váltható, kizárólag a Szervező írásos engedélyével.

 

A belépőjegyet a Szervező a belépés alkalmával karszalagra cseréli, amit a Látogató az érvényesség ideje alatt  köteles mindvégig viselni. A karszalag  vissza nem váltható,  és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a  Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező minden esetben jogi eljárást kezdeményez.

 

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen való részvételre feljogosító  karszalag meglétét a  Szervező alkalmazottai a be- és kilépés során, valamint a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Látogató köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, a kapcsoló patent résznél megbontották, ha a Látogató kézfejénél lényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint, ha a karszalag manipulálására bármely más látható jel utal.

 

A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza.

 

Az előbbiekre is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékonyanyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

 

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

 

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére ingyenesen, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása, vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén.

 

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

1. A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.

 

2. A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló természeti terület – ideértve a kempingezésre kijelölt övezeteket is – használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni.  A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.

 

3. Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervező engedélyével annak Szerződéses partnerei, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Az előbbiekre figyelemmel a Látogató a Rendezvényen való részvételével kifejezetten hozzájárul  ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez., A Látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősül közszereplőnek, úgy a róla készített kép- és hangfelvétel csakis kifejezett hozzájárulása után nevesíthető.

 

A Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben

 

A Látogató jogosult mobiltelefonnal vagy nem professzionális fotófelszereléssel a Rendezvényen hang- és képfelvételt készíteni. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatja, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azon sérelmek és károk miatt, amit a Látogatók az előzőekben írtak megszegésével okoznak.

 

A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal, dohányárúval kiszolgálni tilos.

 

Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a Rendezvény területén is tilos.

 

4. A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró  biztonsági szolgálat és szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató köteles a Rendezvény területén szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, testi épségét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni. A Látogató ezen személyek eljárásával szemben a Rendezvény területén működő ún. információs ponton panasszal élhet.

 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Rendezvényt a Szervező az időjárási viszonyoktól függetlenül is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére.

 

2. A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

 

3. A fesztivál területén a sátrazás a kijelölt helyen lehetséges. A kempinget a kapunyitást követően lehet elfoglalni, érkezési sorrendben. Napi tisztálkodás a kemping területén található zuhanyzókban lehetséges.

 

4. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.

 

5. A Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen észrevétellel és panasszal a Rendezvény területén dolgozó STAFF feliratot viselő szervezőkhöz lehet fordulni.

 

6. A talált tárgyak a Kemping információs pontban adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

 

7. A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik, a Szervező nem felel továbbá a Látogató vagyontárgyainak elvesztése, megrongálódása miatt sem. Amennyiben a Látogatót a Szervező szerződéses partnerei (pl.: vendéglátóegységek) magatartása folytán vagy nekik felróható okból éri kár, úgy igényüket közvetlenül a szerződéses partnerrel szemben kötelesek érvényesíteni.

 

8. Minden esetben a helyszín (Vadkerti tó Kemping, Soltvadkert, Tavirózsa u. 2, 6230) Házirendje érvényes és betartandó!

 

INFORMÁCIÓ

Honlap: www.ladaclubhungary.hu

Facebook: www.facebook.com/ladaclubhungary

E-mail:

 

A jegy megvásárlása, illetve a karszalag átvétele a 15. Jubileumi Országos Lada Találkozó és a Vadkerti tó kemping Házirendje – adott személy általi – elfogadását is jelenti!

 

Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!